Skip to content

Zvyšte hodnotu vaší firmy

Při prodeji firmy je potřeba do ceny zahrnout všechny možné faktory, mezi které patří i hodnota webových stránek a samotné domény. Některé internetové domény jsou totiž velmi lukrativní kvůli svému názvu a má tak o ně zájem větší množství firem. Tyto domény pak zpravidla lákají větší návštěvností popřípadě dobrým propojením se zaměřením vaší firmy. Soudní znalec domén vám hodnotu domény dokáže stanovit a pomůže vám doplnit všechny potřebné informace z oblasti IT. Prodej firmy tak může být pro vaši stranu výhodnější, což vám zajistí i více peněz.

Využijte služby soudního znalce

Soudní znalci se využívají v mnoha oborech a pomáhají nejen odhadnout cenu majetku nebo služeb, ale také ceny firem a informací. I proto se hojně využívají i v IT, kde nabízí jak možnost odhadu ceny webových stránek nebo třeba domén, tak i kontrolu zabezpečení. Soudní znalec domén vám pak přesně dokáže určit cenu vaší domény, která se odvíjí od mnoha různých faktorů, jako jsou jméno, zaměření, nebo popularita. Využití služeb znalce lze přitom i pro konkurenční boj a můžete si tak snadno ověřit svoji konkurenceschopnost.