Skip to content

Zvládne to vůbec člověk?

Je vůbec běžný člověk sto dostát všem nárokům, které jsou i na jeho sexuální schopnosti v současné společnosti kladeny? Obejde se člověk bez podpůrných látek jako je poppers, Viagra, Cialis a další výrobky, více, či méně obskurní a leckdy balancující na tenké hraně mezi neškodným podvodem a nebezpečným šarlatánstvím?

Společnost cílí k úspěchu

Dnešní doba, tolik orientovaná na výkon, úspěch, zdatnost, měřitelné údaje o našich životech a jeho kvalitě, či naší výkonnosti v nejrůznějších oblastech, nás nutí ke stále většímu vypětí, abychom dokázali, že jsme opravdu dobří a zasloužíme si své místo na slunci. Věřící (také móda mezi dříve zarytě nevěřícími) se mohou spolehnout na pomoc Boží. Je ale paradoxem, že právě věřící jsou velmi často ti, kteří jsou nejvíce orientováni na úspěch a výsledky. Tak nás touha po úspěchu vede i k používání různých prostředků, podporujících naší výkonnost sexuální.