Skip to content

Služby nejenom v oblasti kanalizace

I přesto, že se naše společnost v současnosti specializuje zejména na služby v oblasti kanalizace , do portfolia našich činností však spadají i příbuzné obory, a to odpady, vodovody, hydro vrty nebo dokonce ekologická úprava vody.

Vodovody, kanalizace

Vodovody a kanalizace jsou velmi příbuznými obory. Také technika, která je v těchto oborech využívaná, je podobná. Vzhledem k tomu, že naše společnost je vybavena jen tou nejmodernější technikou, dokážeme si velmi snadno poradit s řešením různých situací a problémů spojených jak s kanalizací, tak i s vodovody. Kromě řešení již vzniklých problémů (závad, poruch) nebo běžné údržby sítě (čištění, revize) jsme schopni také nabídnout a zajistit výstavbu kanalizace nebo vodovodních přípojek. Více se samozřejmě o našich službách i o nás dovíte na našich internetových stránkách.